BOWLING

GIẢI BOWLING THỦ ĐỨC MỞ RỘNG T7/2019

Ngày đăng: 13/06/2019

Giải Bowling mở rộng tháng 07/2019


Nhằm tạo điều kiện giao lưu gắn kết giữa các Bowler lại với nhau và được sự cho phép của sở TDTT TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bowling sẽ tổ chức giải Bowling mở rộng tháng 07/2019


Vào lúc 13h30 Ngày 21/07/2019

 

Bài viết khác